Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

viestintätoimisto tampere

Elämme jännittäviä aikoja, sillä mainonnan maailma on mullistunut viimeisen vuosikymmenen aikana, eikä kehitys näytä pysähtymisen merkkejä. Digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median ja älypuhelimien valtavaa vaikutusta mainostoimistojen tulevaisuudennäkymiin ei voi enää sivuuttaa. Perinteisten mainostoimistojen täytyy laajentaa osaamistaan säilyttääkseen kilpailukykynsä. 

Mikä on mainostoimistojen tulevaisuus? Ne eivät ole vielä kuolleet, vaikka markkinoinnin merkityksestä ja tulevaisuudesta onkin kiistelty. Niiden täytyy luoda nahkansa, jotta ne voivat uudistua. Alati kasvava digitaalinen maailma on tuonut mukanaan mahdollisuuksia, joista ei ole kyetty edes unelmoimaan. Alan asiantuntijoiden mukaan mainostoimistojen täytyy käsittää, että digitaalinen maailma, sosiaalinen media ja älylaitteet tulevat olemaan keskeisiä niiden olemassaololle.

Suuryritykset eivät enää hallitse markkinoita. Pk-yritykset ovat vahvistaneet jalansijaansa vastaamalla kasvavaan kysyntään ja muuttuneisiin tarpeisiin.

Tukeakseen yritystensä kasvua laajoilla markkinoilla ja lukuisilla eri kanavilla, mainostoimistojen tulee olla valmiita kehittämään innovatiivisia strategioita ja toimia niiden hengessä. Käytännön esimerkki tästä on malli, jossa yritys omistaa strategian, immateriaalioikeudet sekä asiakassuhteen, mutta ei vastaa toteutuksesta tai omista sen lopputulosta. Näin toimivat mm. Uber, Airbnb (ei omista vuokralle välittämiään kiinteistöjä), Alibaba (kiinalainen verkkokauppajättiläinen, joka toimii myyntialustana jälleenmyyjille), sekä Facebook, valtava mediayritys, joka ei omista valtaosaa julkaisemastaan sisällöstä.

Mikä herättää kuluttajan huomion? Data-analyysi tarjoaa mainostoimistoille keinon ymmärtää paremmin kuluttajien käyttäytymistä ja heitä motivoivia tekijöitä. Kilpailukyvyn säilyttäminen verkossa toimivien kilpailijoiden markkinoilla edellyttää toimintakustannusten pienentämistä ja tarjonnan laajentamista.

Periscope on loistava esimerkki mainosfirmasta, joka lanseerasi sisällön tuottamiseen content lab-tiloja. Ne ovat taloudellisempi vaihtoehto, kuin perinteinen tuotantoprosessi, ja mahdollistavat videoiden, valokuvien ja muun sisällön tuottamisen nopealla aikataululla. Sisältöä voidaan hyödyntää verkon digitaalisissa uutishuoneissa, joissa tarkkaillaan ja suunnitellaan toimintaa sosiaalisessa mediassa, perinteisten mediayritysten keinoja mukaillen. Content lab-tuotanto on nopeampaa ja kustannustehokkaampaa, kuin julkisuuden henkilön palkkaaminen mainoskasvoksi.

Mainonnan painopiste on siirtynyt tuotteesta ja brändistä itse kuluttajaan. Kohdeyleisön huomioiminen yksilöllisellä ja välittömällä lähestymistavalla on nyt valttia.

Yhteistyö sisältöä tuottavien yritysten kanssa tulee olemaan välttämätöntä, elleivät mainostoimistot luo omia, sisäisiä content labeja yllä mainitun Periscopen tapaan. Yhteistyön etuna on se, ettei sisällön tarvitse välttämättä olla uutta tai omaperäistä, sitä voidaan muokata tarpeiden mukaan. Syndikoitu sisältö ja sisällön julkaisijat ovat myös harkinnan arvoisia vaihtoehtoja sisällön tarjoajina. Kumpikin on osoittautunut oikein hyödynnettynä tehokkaaksi ratkaisuksi.

Työ Facebookilla tai Googlella on houkutteleva vaihtoehto nuorille lupauksille, ja mainostoimistojen haasteena onkin näiden lahjakkuuksien houkutteleminen ja heistä kiinni pitäminen. Jäykät ja vanhanaikaiset johtamismallit ja puhtaan lineaarinen organisaatiorakenne eivät sovi nykyajan luovalle alalle. Parempi vaihtoehto olisikin luoda yritykselle joustava ja muutokselle avoin johtamisrakenne.

Our Latest Projects

 • Naming, Branding

  Client: Enjoy, International Summer Camps
 • Packaging Design, Visual Identity

  Client: Fruteria Miranda Prat Store
 • Visual Identity, Naming

  Client: Petr Behavy Consultancy Agency
 • Branding, Packaging Design

  Client: TipiHop - Artist - Singer
 • Visual Identity, Corporate Branding

  Client: Sellacons - Specialized Solutions for Construction, Repairs & Restorations
 • Branding

  Client: Gopal Indian Restaurant
 • Visual & Corporate Identity

  Client: Goal Educational Center
 • Brand Identity

  Client: Wenigas
 • Naming, Visual Identity

  Client: Helpaniola NGO
 • Brand Identity

  Client: Hispaniola
 • Visual Identity

  Client: Igualando
 • Visual Identity

  Client: Fast good
 • Logo design

  Logo design
 • Mobile app visual identity

  Client: Home Remedies Inc
 • Brand Identity

  Client: Ricus Organic Food Company
load more hold SHIFT key to load all load all

Awesomedia Video Introduction

in 1:41 minutes